Loading...

รับทำ SEO

ใช้ระยะเวลาจัดทำ 1-8 เดือน

ในช่วงเวลา 1-8 เดือน ทีมงานจะปั่นลำดับเว็บไซต์ ให้ลำดับดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะไม่สามารถแจ้งเวลาที่แน่ชัดได้ เช่น อาจติดGoogle ภายใน 2 เดือน หรือ 3เดือน ก็ได้

ค่าบริการ 25,000-50,000 บาทต่อปี

ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคำค้นหา ของแต่ละ keyword นั้นๆ

ชำระก่อนจัดทำ 20%

ชำระส่วนที่เหลืออีก 80% เมื่อเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google เท่านั้น กรณีไม่ติดหน้าGoogle ไม่ต้องชำระในส่วนที่เหลือนี้

ปีต่อไปชำระเต็มจำนวนพร้อมต่ออายุเว็บไซต์

ปีต่อไปชำระส่วนของSeo + การต่ออายุเว็บไซต์ เช่น Seo ปีละ 25,000 บวกกับ ต่ออายุเว็บไซต์ 3,500 รวม 28,500